De beroemde biologische huidverzorgingsproducten uit Engeland!

Privacy verklaring

 • ♦ Heaven in Holland is onderdeel van Eterno BV. Door Eterno BV worden enkele websites geëxploiteerd.
 • ♦ De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Eterno BV en gebruiker van deze websites. De gebruiker accepteert de gebruiksvoorwaarden wanneer hij gebruik maakt van deze websites.
 • ♦ De persoonlijke gegevens die u via deze sites heeft ingevoerd kunnen worden opgenomen in een gegevensbestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig  behandeld en nooit aan derden verkocht of vrijgegeven. Het opgegeven e-mailadres is niet toegankelijk voor derden. Uw (adres)gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over Eterno producten.
 • ♦ Het is verstandig om het privacystatement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Eterno BV uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het privacystatement ingrijpend wordt gewijzigd zal Eterno BV dit melden op de website. Naast door u zelf verstrekte gegevens kunnen er ook gegevens worden verzameld wanneer u op onze site bent.
 • ♦ Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen, verzoeken wij u deze site niet te gebruiken.
 • ♦ Alle informatie en materiaal op deze website is uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Het is niet bedoeld als en leidt niet tot een zakelijke, contractuele of de arbeidsverhouding met Eterno BV of de producten die verkocht worden. Alle informatie, inhoud, tekst, afbeeldingen, met inbegrip van fotografie en knoppen is het eigendom van Eterno BV, deze mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gepost, verzonden of verspreid op welke manier dan ook zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming.
 • ♦ Alle handelsmerken worden gebruikt of bedoeld in deze site zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. De informatie op deze site is kosteloos en voor informatieve doeleinden. Links op deze site kunnen leiden naar diensten of sites die niet door Eterno BV of respectievelijke partners gehost worden.
 • ♦ Nieuwsbrieven
  Wanneer u zich aan- of afmeldt voor  onze e-mailnieuwsbrief, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.
 • ♦ Contactformulieren en e-mail
  Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht.